1. Administratorem strony studioextra.pl jest Agencja 3 Głowy Prodakszyn, ul. Kilińszczaków 16, 64-915 Jastrowie, która odpowiada za przechowywanie i bezpieczeństwo danych użytkowników portalu.

  2. Administrator oświadcza, że wszystkie dane zarejestrowanych użytkowników są starannie zabezpieczone i przechowywane.

  3. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wielu użyteczności portalu, w tym: komentarzy wiadomości w poszczególnych serwisach, wyrażania opinii o treściach prezentowanych w studioextra.pl, udziału w konkursach, dodawania ogłoszeń. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

  4. Zgoda użytkowników z polityką prywatności stanowi upoważnienie do przetwarzania ich danych na potrzeby portalu studioextra.pl.

  5. Administrator oświadcza, że nie udostępnia, ani nie sprzedaje zgromadzonych danych osobom trzecim bez zgody użytkowników.

  6. Administrator umożliwia użytkownikom zmianę danych.

  7. Wszystkie zgromadzone dane wykorzystywane są do: kontaktu z Użytkownikiem na potrzeby serwisu studioextra.pl, prowadzenia księgowości, przesyłania Użytkownikowi materiałów informacyjnych, handlowych, newslettera.

  8. Administrator oświadcza, że dane Użytkownika mogą być udostępniane upoważnionym organom na podstawie obwiązujących przepisów prawa.

  9. Na stronach portalu studioextra.pl wykorzystywane są narzędzia do gromadzenia danych, niezbędne do sprawnego działania portalu. Są to na przykład pliki Cookies, których portal może używać do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają portal oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.

  10. Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu.

  11. Brak akceptacji przez Użytkownika Polityki Prywatności oznacza brak akceptacji regulaminu.


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/hermer22/domains/studioextra.pl/public_html/templates/hermertemplate/index.php on line 78
Ilość wybranych pozycji: 0

Zamówienie: